Veel organisaties gaan over op een vorm van Het Nieuwe Werken. HNW kan veel vormen hebben zoals thuis werken, flexwerken, activiteit gerelateerd werken, clean desk werken en telewerken. Bij deze nieuwe manier van werken moet je vaste routines loslaten en op een flexibeler manier gaan werken.
Dit doet een groter beroep op je zelfsturend vermogen en planningsvaardigheden dan voorheen.

De workshops, trainingen en persoonlijke begeleiding helpen je om soepel de overstap te maken naar HNW, proactief te werken en je doelen te bereiken.

Veranderingen bij de overgang naar Het Nieuwe Werken

afbeelding man in gras-2

- Minder kunnen varen op routine
- Minder bergruimte voor materialen en archief
- Lang moeten zoeken naar een geschikte plek in het gebouw
- Moeten zoeken naar collega’s binnen het gebouw
- Een werkomgeving die onrustig voelt: vaak afgeleid worden
- Moeite hebben met starten én met stoppen
- Niet precies weten wat je wanneer en waar zult gaan doen
- Moeten wennen aan papierloos werken en vergaderen
- Het gevoel hebben dat je nooit klaar bent en je werk nooit af komt

Contact over HNW maatwerk

 

De werkwijze

Geen enkele organisatie of HNW situatie is dezelfde. Onze trajecten zijn daarom altijd maatwerktrajecten.

Het Nieuwe Werken biedt de faciliteiten om mensen effectiever en productiever te laten zijn. Daarbij is van groot belang dat de medewerkers optimaal gebruik maken van de tools en de infrastructuur. En ook in hun werk proactief en zefsturend opereren. 

Onze aanpak is erop gericht de zelfsturing en planningsvaardigheden van mensen te stimuleren. Gebruikmakend van de nieuwe tools en infrastructuur. Om zo binnen de HNW-omgeving optimaal te kunnen functioneren.

Soorten Trajecten

- Trainingen
- Workshops
- 1-op-1 begeleiding
(ook combinaties)


hand muis smartphone