Deze website gebruikt alleen cookies die geplaatst worden door Google Analytics om het webverkeer en gebruik van deze website bij te houden.

xxx

Van Loo Organizing,

gevestigd aan Leonard Roggeveenstraat 2
6708 SL Wageningen,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.vanloo-organizing.nl

Leonard Roggeveenstraat 2
6708 SL Wageningen +31 6 24 22 18 07

Gerda van Loo is de Functionaris Gegevensbescherming van Van Loo Organizing. Zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Van Loo Organizing verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze website, diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (kunnen) verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer (van klanten en leveranciers)
-BSN-nummer in geval van PGB- en WMO-dienstverlening
- IP-adres (niet gekoppeld aan naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres)
- Locatiegegevens (niet gekoppeld aan naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres), bijvoorbeeld als je via internetgebruik je locatie met je devices zelf doorgeeft
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website (niet gekoppeld aan naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres)
- Internetbrowser en apparaat type (niet gekoppeld aan naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres)
- Alleen in het kader van gecontracteerde dienstverlening als de aard van de dienstverlening dit noodzakelijk maakt: relevante gezondheidsgegevens van de cliënt

Naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres (en e-mailbericht) worden alleen opgeslagen als u ons deze gegevens zelf aanlevert bijvoorbeeld via onze internetsite (via de het mail formulier) of via e-mail direct.
De grondslag voor de verwerking van deze gegevens is de grondslagcategorie "gerechtvaardigd belang van de organisatie" als u geen contract met ons hebt en "noodzakelijk voor de uitvoering van een contract (met jou)" als we wel een contract met je hebben. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

In het kader van onze dienstverlening (als we een contract met je hebben) kan het voorkomen dat we bijzondere persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld door jou aangeleverde informatie over je gezondheidstoestand). Dat is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening. Soms werken wij bij onze dienstverlening samen met derden en dan kan het noodzakelijk zijn om zulke informatie te delen. Deze gegevensuitwisseling vindt alleen plaats via veilige kanalen en wij binden deze derden via verwerkersovereenkomst aan de wettelijke vereisten in het kader van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Van Loo Organizing verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling of een betaling van ons aan leveranciers (grondslag: een contract met jou)
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (grondslag: jouw toestemming)
- Je te kunnen bellen, schrijven of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (grondslag: gerechtvaardigd belang en indien we een contract hebben: grondslag )
- Om goederen en diensten bij je af te leveren (grondslag: een contract met jou)
- Van Loo Organizing analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
(zonder koppeling aan naam/adres gegevens)(grondslag: jouw akkkoord met cookies, dit kan je zelf uitzetten in je webbrowser)
- Van Loo Organizing verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Van Loo Organizing neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van Loo Organizing bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

 Type persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
Naam, Adres, E-mailadres, Telefoon, BSN-nummer (bij PGV en WMO dienstverlening) en inhoud van de e-mail of briefcommunicatie Indien wij een contract met je hebben:
tot 7 jaar na afloop van de afhandeling van een
contract met jou; bij WMO en PGB dienstverlening geldt een wettelijke termijn van 15 jaar na afloop van de dienstverlening
noodzakelijk voor uitvoering van ons contract; wettelijke verplichting in verband met belastingwetten en uitvoering WMO en PGB
Naam, Adres, E-mailadres, Telefoon en inhoud van de e-mail of briefcommunicatie Indien wij geen contract met jou hebben of hebben gehad:
tot 1 jaar na laatste contact met jou
mogelijk maken van een reactie van ons aan jou
 Cookie informatie Maximaal 50 maanden verbeteren van onze website en vindbaarheid; alleen globale informatie (zonder directe tot individu herleidbare persoonsgevens)
     


Delen van persoonsgegevens met derden

Van Loo Organizing verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht of als onderdeel van bijvoorbeeld een hosting service verleend aan ons, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Van Loo Organizing blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Van Loo Organizing gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Van Loo Organizing gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 50 maanden ]

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Van Loo Organizing en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Van Loo Organizing wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Van Loo Organizing neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.