Opstellen van een index voor uw administratie en/of boedel

10469-038-250wHeeft u wel eens nagedacht over wat er zou gebeuren wanneer u niet (meer) in staat bent zelf uw administratie af te handelen? Zijn uw zaken zo geregeld dat uw partner of anderen ze gemakkelijk kunnen overnemen? Kan (te zijner tijd) degene die uw nalatenschap afhandelt goed de weg vinden in uw administratie?

Ik maak samen met u een overzichtelijke beschrijving van hoe de administratie is ingericht, de vindplaats van belangrijke papieren zoals: pensioenpapieren, arbeidscontracten, testament, belangrijke adressen, polissen, en van uw wensen voor uw uitvaart en nalatenschap

Met deze nabestaandenwijzer zijn uw zaken overzichtelijk voor uzelf (en uw partner, kinderen of anderen). Zo zorgt u er voor dat uw zaken gemakkelijker aan derden kunnen worden overgedragen.

 Hulp bij boedelafwikkeling na overlijden

labyrint

Na een overlijden moet er in korte tijd door de nabestaanden veel werk worden verzet. Als professional organizer kan ik daarbij ondersteunen.

Hierbij valt te denken aan:

→ Het uitzoeken van de inboedel en leeg opleveren van woning

→ De afwikkeling van de administratie

→ Afhandeling van verzekeringen, abonnementen etc.

 

 

 

 Uit een overlijdensadvertentie:
 
"Onze tante had vele talenten waarmee ze anderen blij maakte. Haar ondeugd was "de papierboel". Mocht u geen kaart hebben ontvangen, maar haar toch de laatste eer willen bewijzen: u bent van harte uitgenodigd".