Merk je dit bij jezelf en je collega's?

• Moeite met bedenken wat je eerst en laatst zult doen
• Wel een planning maken maar die (bijna) nooit halen
• Te veel bezig zijn met je Inbox
• Stress, achterstanden en moeite je hoofd erbij te houden in het hier-en-nu
Het gevoel dat je je weekend broodnodig hebt om bij te tanken voor de volgende werkweek?

Het kan ook anders: ontdek welke slimmere werkgewoontes jou en je collega's gaan helpen om productiever en met meer plezier te werken. Er is namelijk veel tijd, geld en energie te winnen door jezelf een nieuwe, efficiënte werkstijl aan te meten. Ik wil jou en jullie daar graag bij helpen.

Trainingsituatie-300Leren door meteen te doen
In de training of workshop ontdek je hoe jij in je eigen praktijk ontspannener en slimmer kunt werken. Je leert de basisprincipes van persoonlijke efficiency en tijdmanagement. Daarnaast maak je de vertaalslag naar je eigen praktijk: hoe het voor jou beter kan gaan werken. Want daar gaat het uiteindelijk om. In de plenaire bijeenkomst stel jij stapsgewijs je eigen Plan van Aanpak samen. Met dit plan ga je na de training zo snel mogelijk op je eigen werkplek aan de slag.

 

Dit kun je zelfstandig doen of samen met de trainer die je concrete tips geeft en met jou de puntjes op de i zet. Je optimaliseert dus meteen concreet in de praktijk – in je eigen praktijk, wel te verstaan!.

Thema’s van de plenaire bijeenkomsten zijn onder andere:

- Het werken met de besliskaart
- Het maken van een realistische en haalbare werkplanning
- Outlook (Inbox, Agenda en Takenlijst) optimaal inzetten
- Efficiënt E-mailen en E-mail etiquette
- Omgaan met verstoringen en ad hoc zaken
- Taakmanagement versus tijdmanagement
 

 


teamtrainingTeamtrainingen

In de training staat in principe je eigen werkproces en het vergroten van je eigen eficiency centraal. De praktijk leert echter dat bij een teamtraining ook de wisselwerking tussen jullie manieren van werken tegen het licht worden gehouden. "Denk bijvoorbeeld aan  "leren van elkaar", maar ook zaken als "teveel cc-tjes krijgen", "omgaan met verstoringen" en "veel ad hoc werk krijgen cq bezorgen". Vaak blijkt dat de training de aanleiding is om hierover binnen het team (nieuwe) werkafspraken met elkaar te maken.